Cennik

Wizyta pierwszorazowa                                                                       -       200 zł                                                                                                         

Obejmuje:

szczegółowy wywiad lekarski i analizę dokumentacji medycznej oraz badań laboratoryjnych, ocenę i ew. modyfikację dotychczasowego leczenia (przeciwcukrzycowego, ew. przeciwnadciśnieniowegi i hipolipemizującego), edukację dotyczącą istoty choroby oraz ryzyka wystąpienia powikłań.                                                                                                                                                                 

Badanie fizykalne, badanie stóp pod kątem obecności neuropatii, pomiar ciśnienia tętniczego i tętna, EKG (jeśli są wskazania), pomiar masy ciała, wyliczenie BMI i wskaźnika talia - biodra, indywidualne szkolenie dietetyczne, nauka wykorzystania wagi kuchennej.

Wizyta kontrolna                                                                                   -      200 zł                                                                                                              

obejmuje:                                                                                                                                                                                                                            

analizę efektów dotychczasowego leczenia i ew. modyfikację terapii.

Badanie fizykalne.

Kontynuację edukacji diabetologicznej jeśli jest taka potrzeba.

 

 

Jak przygotować się do wizyty

 • Należ spisać wszystko co się jadło w ciągu tygodnia przed wizytą ( główne posiłki i przekąski).
 • Wykonać wyniki badań laboratoryjnych ( można wykonać w każdym laboratorium komercyjnie)
 • Aktywność alat i aspat, glukoza na czczo, TSH, kreatynina, morfologia, cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, triglicerydy, badanie ogólne moczu
 • Przynieść ze sobą wypisy szpitalne.
 • Dokonać pomiarów stężenia cukru we krwii na glukometrze na czczo, 2 godziny po śniadaniu, 2 godziny po obiedzie, 2 godziny po kolacji i przed snem przez minimum tydzien przed wizytą
 • osoby leczone insuliną powinny zapisywać dawki insuliny podawane w ciągu dnia przez minimum tydzień przed wizytą.

Co obejmuje wizyta ?

 • Wywiad lekarski i badanie lekarskie.
 • Ocena dotychczasowego leczenia schorzeń towarzyszących i ewentualna modyfikacja farmakoterapii leczenia nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy.
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.
 • Pomiar masy ciała, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
 • Analiza dotychczasowych przyzwyczajeń żywieniowych.
 • Szkolenie z zakresu stosowania prawidłowej diety, obliczania składników pokarmowych na posiłek, stosowanie wagi kuchennej do przygotowania posiłku