Publikacje

dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik  jest współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych umieszczonych w polskich i zagranicznych recenzowanych czasopismach oraz kilkunastu doniesień prezentowanych w trakcie zjazdów Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) i Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA), a także ośmiu rozdziałów w siedmiu podręcznikach z zakresu diabetologii, w tym jednego obcojęzycznego (wydawnictwo Springer).